Anti Hvitvasking Vilkår (AML)

HandleKrypto er eid og driftes av Balder Solutions AS, organisasjonsnummer 921 711 425, og utvikles av We Program IT (OS IT Programming AS), organisasjonsnummer 921 074 077. Balder Solutions AS vil bli omtalt som «HandleKrypto», «oss» eller «vi» i denne personvernerklæringen.

Finanstilsynet i Norge har publisert en artikkel om hvordan hvitvaskingsloven anvendes for virtuelle valutaer inklusiv kryptovaluta den 4. oktober 2018. Du kan lese den artikkelen her (bare tilgjengelig på norsk): https://www.finanstilsynet.no/tema/hvitvasking-og-terrorfinansiering/hvitvaskingslovens-anvendelse-for-virtuell-valuta/

Den nye reguleringen gjelder fra 15. oktober 2018. Endringen inkluderer platformer og tjenester som tillater kunder å handle eller konvertere en type virtuell valuta med en offisiell valuta (slik som Norske Kroner). Konvertering fra kryptovaluta til kryptovaluta er unntatt. Vår partner Safello AB i Sverige med nettside https://safello.com er registrert i Finanstilsynet i Sverige.

Vi jobber med å lage vår egen tjeneste for konvertering av kryptovaluta og norske kroner med lavere gebyrer og større beløpsgrenser og flere betalingsmetoder. Det vil gjøre at vi må følge hvitvaskingsloven og aktivt hindre hvitvasking og terrorfinansiering. Vi må registreres i Finanstilsynet i Norge før vi har lov til å tilby en slik tjeneste selv, og vi jobber for øyeblikket med å få på plass registreringen.

Anti hvitvasking (AML) og kjenn din kunde (KYC)

Se vår partner Safello AB sin nettside for hvordan de håndterer AML og KYC etter hvitvaskingsloven:

https://safello.com/legal/aml/

Identifikasjon

Partneren vår Safello AB bruker digital eID for å identifisere deg. Dette er den tryggeste metoden å identifisere deg før du kan bruke tjenesten. I norge er dette bank ID, i Sverige Bank ID, og i Danmark nem ID. Dette er den tryggeste og mest brukte identifikasjonsmetoden i norden, til og med tryggere enn et passbilde. Det brukes av banker, nettbutikker, skatteetaten og andre tjenester fra myndighetene.

Safello må også vite om du er en politisk eksponert person. Det vil si om du har en politisk posisjon (PEP). De må verifisere hva din intensjon med å bruke konverteringstjenesten er. Derfor blir du bedt om å svare på om du er en PEP eller ikke.

Konfidensialitet

Kundedata vi mottar fra eksterne tjenester og annen i nformasjon du gir til oss, blir behandlet konfidensielt etter gjeldende regelverk. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.